CÔNG TY TNHH TRIỆU DẠ MINH
Tổ 1 Giáp Lục, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam